Avaldsnes (w) v Lyn (w)

'29 Elise Thorsnes
'42 Rasheedat Ajibade
'45 Ylinn Tennebo
'55 Olaug Tvedten
'61 Elise Thorsnes
'16 Emma Godo
'48 Trine Jensen
 
 
 
Saturday 4th July 2020 12:00
Venue: Avaldsnes Idrettssenter