Luki-energiya v Lokomotiv-kazanka Moscow

'2 Sergey Babkin
 
'15 Nikolay Titkov
'74 Maksim Mukhin
Saturday 12th October 2019 14:00
Venue: Velikiye Luki