Denmark (w) v Georgia (w)

Womens Euro 2021 England
Qualifying Round
'4 Nadia Nadim
'16 Stine Larsen
'19 Stine Larsen
'26 Nadia Nadim
'27 Nicoline Sorensen
'28 Sofie Svava
'34 Pernille Harder
'36 Nadia Nadim
'39 Nicoline Sorensen
'45 Pernille Harder
'53 Nadia Nadim
'73 Pernille Harder
'82 Nanna Christiansen
'90 Rikke Madsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday 12th November 2019 17:00