Chertanovo Moscow v Baltika

'23 Yuri Zavezen
'29 Vladislav Sarveli
'31 Yuri Zavezen
'33 Ivan Lomayev
'53 Yuri Zavezen
'90 Aleksandr Kanishchev
 
'12 Maksim Kuzmin
'35 Alihan Shavaev
'40 Mladen Kascelan
'51 Artem Meshtaninov
'67 Yan Kazaev
'68 Yan Kazaev
'89 Mladen Kascelan
Wednesday 13th November 2019 16:00
Venue: Arena Chertanovo