Krasnodar 3 v Druzhba Maykop

'11 Irakli Manelov
'53 Alan Gioev
'79 Islam-bek Gubzhokov
'89 Mikhail Bersnev
'39 Rizvan Akhmedkhanov
'69 Tofik Kadimov
 
 
Saturday 19th October 2019 14:00
Venue: Krasnodar Academy Stadium, Krsnodar