Akron Togliatti v Tyumen

'24 Sergey Vakhteev
'52 Nikolay Ivannikov (pen)
'68 Sergei Kiriakov
'7 Nikita Telenkov
 
 
Sunday 20th October 2019 13:00