Inter Baku v Zira

'19 Sahrux Qadoyev
'45 Vusal Isgandarli
'71 Sahrux Qadoyev
'89 Parviz Azadov
 
 
 
 
Saturday 22nd February 2020 13:00
Venue: ASK Arena