FC Zurich v FC Luzern

'13 Blaz Kramer
'59 Marco Schonbachler
'68 Blaz Kramer
'42 Blessing Eleke
'65 Idriz Voca
'90 Silvan Sidler
Saturday 23rd November 2019 18:00
Venue: Stadion Letzigrund