Chernomorets Novorossiysk v Krasnodar 3

'24 Evgeni Chabanov
'34 Artur Akhmedzhanov
'37 Artur Akhmedzhanov
'52 Dzhamal Dibirgadzhiyev
'70 Dzhamal Dibirgadzhiyev (pen)
'85 Igor Volkov
 
 
 
 
 
 
Sunday 25th August 2019 16:00
Venue: Trud, Novorossiysk