Biolog-novokubansk v Chernomorets Novorossiysk

'84 Timirkan Mafadzokov
'90 Maksim Malysh (pen)
'37 Evgeni Chabanov
'90 Ilya Vaganov
Sunday 27th October 2019 11:00
Venue: Progress Stadium, Progress