Luch-energiya v Krasnodar 2

'7 Aleksandr Makarenko
'51 Kiril Marushchak
'54 Pavel Stepanets
'75 Vadim Steklov
'78 Anton Krotov
'81 Ruslan Gordiyenko
'90 Aleksandr Nosov
'39 Iliya Martinov
'61 Andrey Ivashin
'90 German Onugha
 
 
 
 
Sunday 27th October 2019 06:00
Venue: Dynamo Stadium,Vladivostok