FC Gomel v FC Ivacevichi

'16 Dmytro Tereshchenko
'28 Dmitry Gomza
'41 Oleksandr Batyschev (pen)
'44 Dmitry Gomza
'70 Murat Khotov
'72 Murat Khotov (pen)
'74 Artem Vaskov (pen)
'81 Kiril Shevchenko
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturday 28th March 2020 12:00