Znamya Truda v Dinamo Moscow 2

'22 Ruslan Imayev
'26 Anton Epikhin
'75 Ivan Erokhyn
 
 
'14 Vyacheslav Grulev
'31 Nikolay Obolyskiy
'43 Nikolay Obolyskiy
'86 Nikolay Obolyskiy
'90 Danil Lipovoi
Monday 29th May 2017 11:00