Zenit-izhevsk v Akron Togliatti

'34 Ildar Bikchantayev
 
'27 Vladimir Drukovskiy
'44 Nikolay Ivannikov
Thursday 5th September 2019 14:30
Venue: Central Stadium, Izhevsk