Panachaiki 2005 v Apollon 1926

'12 Nestoras Mitidis (pen)
'15 Panagiotis Kynigopoulos
'19 Nestoras Mitidis
'29 Dimitris Anakoglou
'56 Dimitris Mavrias
'62 Nikolaos Masouras
'72 Christos Tsotras
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday 10th March 2020 13:00
Venue: Kostas Davourlis Stadium