Chernomorets Novorossiysk v Dinamo-gts Stavropol

'26 Aleksandr Shabichev
'36 Evgeni Chabanov
'45 Artem Ponikarov
 
 
 
Saturday 21st September 2019 15:00
Venue: Trud, Novorossiysk